Archive for category: Aprilie 2013

Incisiv maxilar fracturat: Re-reattachment

Originally published in Compendium, an AEGIS publication. Read more

Read more

Simplu, estetic stabil: Structur 3

Material compozit autopolimerizabil pentru realizarea coroanelor şi punţilor…

Read more

Pregătirea pacienţilor pentru compromiterea sănătăţii orale în timp: ce pot face azi medicii dentişti

Special Report Read more

Read more