Archive for category: Iulie 2011

Fibromul osifiant periferic: raport clinic.

Originally published in Compendium, an AEGIS publication. Read more

Read more

Caz clinic de fibroză chistică & anodonţie de incisivi laterali superiori: tratament ortodontic şi protetic.

Originally published in Compendium, an AEGIS publication. Read more

Read more