Restaurări compozite tip onlay realizate printr-o tehnică semi-directă.

GC Company’s advertorial

Strategii protetice eficiente pentru o perioadă economică dificilă:
restaurări compozite tip onlay realizate printr-o tehnică semi-directă

Smart strategies for tough economic times by Dr. Jason Smithson, Diplomat in Restorative Dentistry from the Royal College of Surgeons, full member of the British Academy of Cosmetic Dentistry and The Society for Advancement of Anaesthesia in Dentistry, Attend Create Direct Resin Masterpieces;
© 2010 originally published in www.dentistry.co.uk. Reprinted with permission.


[fb-like]

Cavităţile de mari dimensiuni, rezultat al cariilor, fracturilor sau al restaurărilor deficitare reprezintă adesea în practica curentă provocări terapeutice dificile. Restaurările indirecte sunt de multe ori costisitoare, necesitând două sau mai multe vizite pentru finalizare. Pe de altă parte, restaurarea directă a cavităţilor mari de clasa I şi II necesită timp, iar obţinerea unei anatomii corecte şi funcţionale este dificilă din punct de vedere tehnic.

O “a treia modalitate” poate fi reprezentată, în opinia autorului, de o abordare semi-directă, ce poate fi finalizată în cadrul aceleiaşi şedinţe de tratament. Conform acestei tehnici, cavitatea este pregătită pentru onlay-uri indirecte, urmată de amprentarea şi turnarea în cabinet a unui model dintr-un material PVS (“Mach2”, Parkell). Apoi, restaurările tip onlay sunt realizate de către medic, probate, poziţionate şi cimentate în aceeaşi zi.

Avantajele acestei tehnici sunt reprezentate de micşorarea costurilor şi a timpului de lucru, îmbunătăţirea preciziei restaurării şi reducerea stresului pentru medicul dentist.

Cazul iconografiat încontinuare (fig. 1-22) prezintă restaurarea primilor doi molari superiori (1.6. şi 1.7.) cu simptome de pulpită reversibilă, la o pacientă de 36 ani. Examinările clinice şi radiologice au indicat existenţa la nivelul acestor dinţi a unor restaurări deficitare de clasa I din compozit răşinic. După expunerea detaliată a avantajelor şi a etapelor de realizare pacientului, s-a decis restaurarea ambilor molari într-o singură şedinţă cu compozit răşinic, prin tehnica abordării semi-directe.

written by

The author didn‘t add any Information to his profile yet.

Comments are closed.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!