Termeni și Condiții Generale

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul dentalnews.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

dentalnews.ro este administrat de S.C. Dental News SRL cu sediul in Bucureşti, str. Ţincani nr. 3, Bl. OS3, Ap. 94, cod 015594, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/6676/1999, CUI RO12001220.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului dentalnews.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligatiile dumneavoastră de înregistrare:
Pentru a putea cumpăra de pe dentalnews.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.
În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.
În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:
Toate prețurile prezentate în cadrul magazinului online includ TVA (24%). Prețurile includ cheltuielile de livrare.

Prețurile tipărite pe factura fiscală emisă cumpărătorului vor fi identice cu cele specificate în mesajul de acceptare a comenzii de către vânzator.

Informații privitoare la livrare:
Între 2017-2020, publicaţia “Actualităţi Stomatologice” este creditată oficial cu 5 CREDITE EMC – conform art. 11 alin. 3 din Regulamentul EMC al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 900/19.12.2011.

Publicaţia Actualităţi Stomatologice continuă să se distribuie GRATUIT.
Doar în cazul în care doriţi să primiţi cele 10 credite EMC pe anul curent, împreună cu certificatul de atestare, trebuie achitată taxa EMC.

  1. Taxa pentru eliberarea certificatului personalizat cu 10 EMC pe anul curent: 62 RON (50 RON plus TVA).
  2. După efectuarea plății completați formularul aflat în secțiunea “EMC” de pe site-ul www.dentalnews.ro cu datele dumneavoastră de contact: Nume, Prenume, Adresa completă, Email și Telefon sau trimiteți aceste informații pe adresa de email: emc@dentalnews.ro.
  3. După verificarea plății vă vom trimite pe email certificatul în format electronic împreună cu factura aferentă.
  4. Dacă doriți certificatul și factura în original vă rugăm să specificați aceasta în cadrul formularului și vi le vom trimite prin poștă la adresa menționată sau le puteți ridica personal din Str. Sf. Maria nr. 96, et. 1, ap. 7, interfon 7clopoțel, sector 1, București (luni-vineri: 10.30-17.30 cu telefon sau e-mail o zi înainte: emc@dentalnews.ro / 021 746 6724 / 0729 922 604).
  5. Dacă ați plătit în numele Societății sau al Cabinetului, vă rugăm să completați în formular pe lângă numele Dvs., și pe cel al Cabinetului sau Societății, adresa și CUI-ul acesteia pentru a fi specificate pe factură.
  6. Certificatul este valabil la CMDR doar însoțit de factură.

Vânzătorul se obligă să expedieze Cumpărătorului produsele cuprinse în comanda acceptată prin Poșta Română, la o adresă de livrare de pe teritoriul României.
Expediția se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare (o altă adresă decât cea menționată în datele de contact, etc) vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.
În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi înștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi.
Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 24 ore de la primirea coletului.

Pentru orice întrebare sau lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactați la:
emc@dentalnews.ro sau prin telefon: 0722 359 753 / 0729 922 604 / 021 746 67 24.

Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conținut al site-ului dentalnews.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Dental News S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul dentalnews.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@dentalnews.ro.

Dental News este titularul drepturilor de autor asupra produselor comercializate pe dentalnews.ro, și este singura autorizată să le distribuie.
Orice reproducere sau copie neautorizată, distribuire de copie neautorizată, traducere sau crearea unei opere derivate fără acordul scris prealabil al Dental News reprezintă o încălcare a drepturilor de autor.
Orice copie a unuia dintre produse – revista în format electronic sau printat, certificate EMC în format electronic sau printat- sau a unei părți dintr-un produs, pe hârtie sau în format electronic, ori prin includerea unor pasaje în cadrul unei publicații, fără acordul scris prealabil al Dental News constituie reproducere neautorizată.
Realizarea operelor derivate se face numai cu acordul titularului drepturilor de autor.

Politica de confidențialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către urmatorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:
1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilități privind produsele
S.C. DENTAL NEWS S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “Politica de Retur”.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță
Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicatie la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poștă electronică (e-mail)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umană;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poșta electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii
Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. Dental News S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Dental News S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual dentalnews.ro.